"put up the money" — Słownik kolokacji angielskich

put up the money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyłóż pieniądze
  1. put czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One of his friends says he'll put up the money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo