"put up several money" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: put up the money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjmować kilka pieniądze
  1. put czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One of his friends says he'll put up the money.

    Podobne kolokacje: