"put patients" — Słownik kolokacji angielskich

put patients kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłani pacjenci
  1. put czasownik + patient rzeczownik
    Silna kolokacja

    It may well have put patients first, but the profits did not hurt.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo