"put one's thumb" — Słownik kolokacji angielskich

put one's thumb kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś kciuk
  1. put czasownik + thumb rzeczownik
    Silna kolokacja

    Some of them were deep enough to put his thumb into.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo