"put hats" — Słownik kolokacji angielskich

put hats kolokacja
Popularniejsza odmiana: put one's hat
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): położone kapelusze
  1. put czasownik + hat rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He put his hat upon the floor, and took it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo