"put one's clothes" — Słownik kolokacji angielskich

put one's clothes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś ubranie
  1. put czasownik + clothes rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He got up and began to put his clothes on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo