"put on one's clothes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś ubranie
  1. put czasownik + clothes rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now, why don't you put on your human clothes, sit down, and we can try to work together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo