ANGIELSKI NA START!Promocja -40% tylko do niedzieli!Sprawdź

"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 99
(14) similar, different, diverse
Kolokacji: 3
(16) educational, wasteful
Kolokacji: 2
(21) independent, main
Kolokacji: 2
(24) local, medical
Kolokacji: 2
1. international project = międzynarodowy projekt international project
  • "An international project has all the same characteristics," he said.
  • His practice grew quickly and he accepted more international projects.
  • She has participated in many national and international projects since 1997.
  • The company takes part in international cultural projects on a regular basis.
  • The Institute also takes part in a number of international projects.
  • National and international projects will be considered in the future, she said.
  • She became the company's vice president and director of international projects.
  • Part of the profits, go to an international project for children's schools.
  • Industrial work experience of at least 6 months on an international project.
  • Some 100 projects, both national and international, are completed each year.
2. national project = krajowy projekt national project
3. global project = globalny projekt global project
4. municipal project = miejski projekt municipal project
5. offshore project = morski projekt offshore project
6. overseas project = zagraniczny projekt overseas project
7. domestic project = krajowy projekt domestic project
8. outside project = poza projektem outside project
9. foreign project = obcy projekt foreign project
10. internal project = wewnętrzny projekt internal project
11. real-world project = rzeczywisty projekt real-world project
12. multinational project = wielonarodowy projekt multinational project
13. outdoor project = projekt na powietrzu outdoor project
(26) musical, grandiose, solo
Kolokacji: 3
(28) social, cultural
Kolokacji: 2
(31) Human, humanitarian
Kolokacji: 2
(33) urban, certain, urban-renewal
Kolokacji: 3
(36) separate, respective, discrete
Kolokacji: 3
(39) experimental, theoretical
Kolokacji: 2
(41) European, German, Soviet
Kolokacji: 3
(42) single, only, one-man
Kolokacji: 3
(43) notable, best-known, famous
Kolokacji: 3
(44) American, Canadian, Australian
Kolokacji: 3
(45) federal, troubled
Kolokacji: 2
(52) charitable, philanthropic
Kolokacji: 2
(59) proposed, urgent
Kolokacji: 2
(60) regional, imperial
Kolokacji: 2
(64) favorite, pet, favored
Kolokacji: 3
(65) renewable, renewable-energy
Kolokacji: 2
(66) literary, unusual
Kolokacji: 2
(72) best, greatest
Kolokacji: 2
(74) one-off, follow-on
Kolokacji: 2
(75) oral, oral-history
Kolokacji: 2
(76) mega
Kolokacji: 1
(78) Homeless, ill-fated, doomed
Kolokacji: 3
(81) approved, official
Kolokacji: 2
(82) Japanese, Iraqi
Kolokacji: 2
(83) varied, wide-ranging
Kolokacji: 2
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.