"project illustrates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt ilustruje
  1. project rzeczownik + illustrate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Both projects illustrate Ms. Brown's belief that community building calls for a combination of design skills and social initiatives.

    Podobne kolokacje: