"foreign project" — Słownik kolokacji angielskich

foreign project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obcy projekt
  1. foreign przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many foreign projects have come suddenly to an end, and the worker on pay day has found nothing in his envelope.