"project expands" — Słownik kolokacji angielskich

project expands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt rozszerza się
  1. project rzeczownik + expand czasownik
    Luźna kolokacja

    The project will expand to at least 10 other urban and rural schools in 1991-92.

    Podobne kolokacje: