"assistance project" — Słownik kolokacji angielskich

assistance project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc projekt
  1. assistance rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A focal point for the many community-forestry assistance projects of individual utilities.