KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"plate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

plate rzeczownik

rzeczownik + plate
Kolokacji: 111
license plate • home plate • metal plate • steel plate • dinner plate • paper plate • glass plate • brass plate • River Plate • copper plate • ...
plate + rzeczownik
Kolokacji: 30
plate appearance • plate tectonics • plate glass • plate umpire • license plate number • plate boundary • ...
plate + czasownik
Kolokacji: 40
plate moves • plate containing • plate comes • plate covers • plate shows • ...
czasownik + plate
Kolokacji: 65
use plates • push one's plate • step up to the plate • plate made • serve plates • fill one's plate • divide among several plates • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. push one's plate = popychać czyjś talerz push one's plate
2. fill one's plate = napełniać się czyjś talerz fill one's plate
3. divide among several plates = podział wśród kilku talerzy divide among several plates
  • To serve, divide the sauce among four plates and place the salmon on top.
  • When the salmon is cooked, divide it among four plates.
  • Slice the cheese thin and divide it among four plates.
  • Divide the sauce among four plates and put the chops on top.
  • Divide among 2 or 4 plates, creating a tall mound.
  • Divide vegetables among four plates and place crabs on the top.
  • Divide among 4 plates, sprinkle with Parmesan and serve immediately.
  • Divide the chicken among 4 plates and spoon the sauce over the top.
  • To make the salad, divide the greens among 4 plates.
  • To serve, divide half the yogurt sauce among 6 plates.
5. send to the plate = wyślij do talerza send to the plate
7. push away one's plate = odpychać czyjś talerz push away one's plate
9. plate separated = talerz podzielił plate separated
10. plate laid = talerz położył plate laid
11. put down one's plate = kłaść czyjś talerz put down one's plate
12. pile one's plate = sterta czyjś talerz pile one's plate
13. shove one's plate = popychać czyjś talerz shove one's plate
14. set down one's plate = wysadzać czyjś talerz set down one's plate
15. load one's plate = ładunek czyjś talerz load one's plate
16. plate is placed = talerz jest położony plate is placed
17. send plates = wyślij talerze send plates
18. push around one's plate = dyrygować czyjś talerz push around one's plate
(4) look, stare
Kolokacji: 3
(6) leave, issue, hand
Kolokacji: 3
(8) call, inspect
Kolokacji: 2
(9) cross, inscribe
Kolokacji: 2
(10) paint, display
Kolokacji: 2
przymiotnik + plate
Kolokacji: 114
small plate • tectonic plate • large plate • hot plate • empty plate • photographic plate • flat plate • American Plate • Eurasian Plate • ...
przyimek + plate
Kolokacji: 23
in plates • with plates • of plates • into plates • among several plates • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.