ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"plate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

plate rzeczownik

rzeczownik + plate
Kolokacji: 111
license plate • home plate • metal plate • steel plate • dinner plate • paper plate • glass plate • brass plate • River Plate • copper plate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
1. home plate = miejsce, z którego pałkarz uderza piłkę home plate
2. brass plate = tabliczka mosiężna brass plate
3. floor plate = płyta podłogowa floor plate
4. base plate = płytka denna pocisku base plate
5. face plate = talerz twarzy face plate
6. side plate = talerzyk na chleb side plate
7. hull plate = talerz strąka hull plate
8. weight plate = talerz wagi weight plate
9. memorial plate = talerz pomnika memorial plate
10. combo plate = talerz kapeli combo plate
11. foot plate = talerz stopy foot plate
(5) paper, number, printing
Kolokacji: 3
(9) Pacific, Philippine
Kolokacji: 2
(10) fashion, communion
Kolokacji: 2
(11) color, enamel
Kolokacji: 2
(14) pie, X-ray, inspection, cookie
Kolokacji: 4
(17) vanity, specialty
Kolokacji: 2
(18) Nazca, corrector
Kolokacji: 2
(21) switch, boiler, throttle
Kolokacji: 3
(23) stone, sill, Gill, marble
Kolokacji: 4
plate + rzeczownik
Kolokacji: 30
plate appearance • plate tectonics • plate glass • plate umpire • license plate number • plate boundary • ...
plate + czasownik
Kolokacji: 40
plate moves • plate containing • plate comes • plate covers • plate shows • ...
czasownik + plate
Kolokacji: 65
use plates • push one's plate • step up to the plate • plate made • serve plates • fill one's plate • divide among several plates • ...
przymiotnik + plate
Kolokacji: 114
small plate • tectonic plate • large plate • hot plate • empty plate • photographic plate • flat plate • American Plate • Eurasian Plate • ...
przyimek + plate
Kolokacji: 23
in plates • with plates • of plates • into plates • among several plates • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.