"from one's plate" — Słownik kolokacji angielskich

from one's plate kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the plate
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś talerz
  1. from przyimek + plate rzeczownik
    Silna kolokacja

    He looked up from his plate to find a woman watching him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo