"of plates" — Słownik kolokacji angielskich

of plates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z talerzy
  1. of przyimek + plate rzeczownik
    Silna kolokacja

    Everything they hit today was away, on the outside part of the plate.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo