ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"into plates" — Słownik kolokacji angielskich

into plates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do talerzy
  1. into przyimek + plate rzeczownik
    Silna kolokacja

    Take the big bones out of the meat and then put them into plates.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo