ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"with plates" — Słownik kolokacji angielskich

with plates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z talerzami
  1. with przyimek + plate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Next to the bed was a small table with a hot plate.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo