"plate bears" — Słownik kolokacji angielskich

plate bears kolokacja
Popularniejsza odmiana: plate bearing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): talerz niesie
  1. plate rzeczownik + bear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A plate on its door bears the number 5304.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo