ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"plate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

plate rzeczownik

rzeczownik + plate
Kolokacji: 111
license plate • home plate • metal plate • steel plate • dinner plate • paper plate • glass plate • brass plate • River Plate • copper plate • ...
plate + rzeczownik
Kolokacji: 30
plate appearance • plate tectonics • plate glass • plate umpire • license plate number • plate boundary • ...
plate + czasownik
Kolokacji: 40
plate moves • plate containing • plate comes • plate covers • plate shows • ...
czasownik + plate
Kolokacji: 65
use plates • push one's plate • step up to the plate • plate made • serve plates • fill one's plate • divide among several plates • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. plate made = talerz zrobił plate made
2. serve plates = obsłuż talerze serve plates
4. clean one's plate = zjeść wszystko z talerza clean one's plate
5. serve on plates = doręcz talerzom serve on plates
7. produce plates = wyprodukuj talerze produce plates
8. win one's Plate = wygrywać czyjś Talerz win one's Plate
9. get on one's plate = kontynuować czyjś talerz get on one's plate
10. bring to the plate = przynieś talerzowi bring to the plate
11. get a plate = miej talerz get a plate
12. go at the plate = zaatakuj talerz go at the plate
13. come with a plate = przyjdź z talerzem come with a plate
14. create plates = stwórz talerze create plates
15. bring a plate = przynieś talerz bring a plate
(4) look, stare
Kolokacji: 3
(6) leave, issue, hand
Kolokacji: 3
(8) call, inspect
Kolokacji: 2
(9) cross, inscribe
Kolokacji: 2
(10) paint, display
Kolokacji: 2
przymiotnik + plate
Kolokacji: 114
small plate • tectonic plate • large plate • hot plate • empty plate • photographic plate • flat plate • American Plate • Eurasian Plate • ...
przyimek + plate
Kolokacji: 23
in plates • with plates • of plates • into plates • among several plates • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.