"plate made" — Słownik kolokacji angielskich

plate made kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): talerz zrobił
  1. make czasownik + plate rzeczownik
    Silna kolokacja

    I had the plate made for you,' 1 said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo