"throw out at the plate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrzuć przy talerzu
  1. throw czasownik + plate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He ran for home, and was thrown out at the plate.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo