"fill one's plate" — Słownik kolokacji angielskich

fill one's plate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napełniać się czyjś talerz
  1. fill czasownik + plate rzeczownik
    Silna kolokacja

    She filled her plate and sat at a table by a window.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo