"put one's plate" — Słownik kolokacji angielskich

put one's plate kolokacja
Popularniejsza odmiana: put a plate
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś talerz
  1. put czasownik + plate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She put a plate before me and I set to.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo