"beside one's plate" — Słownik kolokacji angielskich

beside one's plate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obok czyjś talerz
  1. beside przyimek + plate rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "This should cover my share," he said, placing the money beside his plate.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo