"including plates" — Słownik kolokacji angielskich

including plates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym talerze
  1. including przyimek + plate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The rime has been observed on all four basic forms of snow crystals, including plates, dendrites, columns and needles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo