"plate features" — Słownik kolokacji angielskich

plate features kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cechy talerza
  1. plate rzeczownik + feature czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many plates featured a white and blue color scheme.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo