"around one's plate" — Słownik kolokacji angielskich

around one's plate kolokacja
Popularniejsza odmiana: around the plate
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś talerz
  1. around przyimek + plate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He works quickly and you know he's going to be around the plate all day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo