"operator" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

operator rzeczownik

rzeczownik + operator
Kolokacji: 165
tour operator • cable operator • radio operator • telephone operator • network operator • camera operator • bus operator • ...
operator + rzeczownik
Kolokacji: 13
operator error • operator theory • operator training • operator intervention • operator assistance • ...
operator + czasownik
Kolokacji: 95
operator uses • operator says • operator offers • operator provides • operator makes • ...
czasownik + operator
Kolokacji: 13
allow the operator • use operators • operator is required • sell to operators • operator based • ...
przymiotnik + operator
Kolokacji: 85
mobile operator • private operator • large operator • local operator • amateur radio operator • independent operator • big operator • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
4. local operator = miejscowy operator local operator
6. independent operator = niezależny operator independent operator
7. big operator = duży operator big operator
8. small operator = mały operator small operator
9. human operator = ludzki operator human operator
10. new operator = nowy operator new operator
11. major operator = główny operator major operator
12. commercial operator = handlowy operator commercial operator
13. main operator = główny operator main operator
14. linear operator = liniowy operator linear operator
15. political operator = polityczny operator political operator
przyimek + operator
Kolokacji: 13
by operators • for operators • to operators • of operators • with operators • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.