"small operator" — Słownik kolokacji angielskich

small operator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mały operator
  1. small przymiotnik + operator rzeczownik
    Silna kolokacja

    The C-121 later saw service with smaller civilian operators until 1993.

    Podobne kolokacje: