"large operator" — Słownik kolokacji angielskich

large operator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży operator
  1. large przymiotnik + operator rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By the mid-1950s, the company was the largest British operator to be in private hands.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo