"local operator" — Słownik kolokacji angielskich

local operator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejscowy operator
  1. local przymiotnik + operator rzeczownik
    Silna kolokacja

    Business Link services are available online and through a network of local operators.