"operator" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

operator rzeczownik

rzeczownik + operator
Kolokacji: 165
tour operator • cable operator • radio operator • telephone operator • network operator • camera operator • bus operator • ...
operator + rzeczownik
Kolokacji: 13
operator error • operator theory • operator training • operator intervention • operator assistance • ...
operator + czasownik
Kolokacji: 95
operator uses • operator says • operator offers • operator provides • operator makes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(5) include, handle, own
Kolokacji: 3
1. operator looks = operator patrzy operator looks
2. operator calls = operator dzwoni operator calls
3. operator speaks = operator mówi operator speaks
4. operator continues = operator kontynuuje operator continues
5. operator keeps = operator trzyma operator keeps
6. operator faces = twarze operatora operator faces
7. operator waits = operator czeka operator waits
8. operator stops = operator zatrzymuje się operator stops
(11) sell, purchase, tend
Kolokacji: 3
(12) select, choose, decide, comply
Kolokacji: 4
(13) switch, lower
Kolokacji: 2
czasownik + operator
Kolokacji: 13
allow the operator • use operators • operator is required • sell to operators • operator based • ...
przymiotnik + operator
Kolokacji: 85
mobile operator • private operator • large operator • local operator • amateur radio operator • independent operator • big operator • ...
przyimek + operator
Kolokacji: 13
by operators • for operators • to operators • of operators • with operators • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.