"operator looks" — Słownik kolokacji angielskich

operator looks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): operator patrzy
  1. operator rzeczownik + look czasownik
    Luźna kolokacja

    The operator looked toward the tall personage who held the briefcase.

    Podobne kolokacje: