"operator" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

operator rzeczownik

rzeczownik + operator
Kolokacji: 165
tour operator • cable operator • radio operator • telephone operator • network operator • camera operator • bus operator • ...
operator + rzeczownik
Kolokacji: 13
operator error • operator theory • operator training • operator intervention • operator assistance • ...
operator + czasownik
Kolokacji: 95
operator uses • operator says • operator offers • operator provides • operator makes • ...
czasownik + operator
Kolokacji: 13
allow the operator • use operators • operator is required • sell to operators • operator based • ...
przymiotnik + operator
Kolokacji: 85
mobile operator • private operator • large operator • local operator • amateur radio operator • independent operator • big operator • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
2. big operator = duży operator big operator
3. small operator = mały operator small operator
4. British operator = Brytyjski operator British operator
5. small-time operator = drugorzędny operator small-time operator
7. third-largest cable operator = trzeci-duży operator kablowy third-largest cable operator
8. big-time operator = operator będący u szczytu sławy big-time operator
9. small-scale operator = pomniejszony operator small-scale operator
(5) independent, main
Kolokacji: 2
(6) human, different
Kolokacji: 2
(9) commercial, best
Kolokacji: 2
(11) licensed, logical, legitimate
Kolokacji: 3
(12) single, sole, only, lone
Kolokacji: 4
(16) European, regional
Kolokacji: 2
(19) shady, American, fly-by-night
Kolokacji: 3
(20) remote, long-distance
Kolokacji: 2
(21) illegal, unlicensed
Kolokacji: 2
przyimek + operator
Kolokacji: 13
by operators • for operators • to operators • of operators • with operators • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.