ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"operator" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

operator rzeczownik

rzeczownik + operator
Kolokacji: 165
tour operator • cable operator • radio operator • telephone operator • network operator • camera operator • bus operator • ...
operator + rzeczownik
Kolokacji: 13
operator error • operator theory • operator training • operator intervention • operator assistance • ...
operator + czasownik
Kolokacji: 95
operator uses • operator says • operator offers • operator provides • operator makes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. operator makes = operator robi operator makes
2. operator runs = operator biegnie operator runs
3. operator controls = kontrole operatora operator controls
4. operator operates = operator obsługuje operator operates
6. operator tries = operator próbuje operator tries
7. operator comes = operator przychodzi operator comes
8. operator knows = operator wie operator knows
9. operator goes = operator idzie operator goes
10. operator serves = serwy operatora operator serves
11. operator moves = operator rusza się operator moves
12. operator fails = oceny niedostateczne operatora operator fails
13. Planet operator dives = Operator planety nurkuje Planet operator dives
14. operator acting = operator gra operator acting
15. operator seeks = operator szuka operator seeks
16. operator follows = operator następuje operator follows
17. operator attempts = próby operatora operator attempts
(5) include, handle, own
Kolokacji: 3
(11) sell, purchase, tend
Kolokacji: 3
(12) select, choose, decide, comply
Kolokacji: 4
(13) switch, lower
Kolokacji: 2
czasownik + operator
Kolokacji: 13
allow the operator • use operators • operator is required • sell to operators • operator based • ...
przymiotnik + operator
Kolokacji: 85
mobile operator • private operator • large operator • local operator • amateur radio operator • independent operator • big operator • ...
przyimek + operator
Kolokacji: 13
by operators • for operators • to operators • of operators • with operators • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.