ANGIELSKI NA WALENTYNKI -40%Powiedz tak eTutorowi i kup roczny kurs angielskiego 40% taniej!Sprawdź

"operator" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

operator rzeczownik

rzeczownik + operator
Kolokacji: 165
tour operator • cable operator • radio operator • telephone operator • network operator • camera operator • bus operator • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(3) telephone, phone, cellphone
Kolokacji: 3
(8) switchboard, farm, exchange
Kolokacji: 3
(10) plant, ham, police
Kolokacji: 4
1. plant operator = operator roślinny plant operator
2. ham operator = operator z szynką ham operator
3. ham radio operator = radiooficer z szynką ham radio operator
4. police operator = operator policyjny police operator
(12) Crane, transporter
Kolokacji: 2
(15) satellite, Planet
Kolokacji: 2
(16) mine, backhoe, quarry
Kolokacji: 3
(17) forklift, bulldozer, tractor
Kolokacji: 3
(22) station, warehouse, niche
Kolokacji: 3
(23) vehicle, landfill, Delta
Kolokacji: 3
(24) lathe, telex
Kolokacji: 2
(27) coal, logistics
Kolokacji: 2
(28) emergency, press
Kolokacji: 2
(29) road, salvage
Kolokacji: 2
(30) dive, nightclub, club
Kolokacji: 3
(31) scoreboard, board
Kolokacji: 2
(32) loan, motel
Kolokacji: 2
(33) projection, Marina, jet
Kolokacji: 3
(34) mill, sawmill, machinery
Kolokacji: 3
(35) gambling, gaming
Kolokacji: 2
(36) keypunch, Steadicam, teletype
Kolokacji: 3
operator + rzeczownik
Kolokacji: 13
operator error • operator theory • operator training • operator intervention • operator assistance • ...
operator + czasownik
Kolokacji: 95
operator uses • operator says • operator offers • operator provides • operator makes • ...
czasownik + operator
Kolokacji: 13
allow the operator • use operators • operator is required • sell to operators • operator based • ...
przymiotnik + operator
Kolokacji: 85
mobile operator • private operator • large operator • local operator • amateur radio operator • independent operator • big operator • ...
przyimek + operator
Kolokacji: 13
by operators • for operators • to operators • of operators • with operators • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.