KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"operator" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

operator rzeczownik

rzeczownik + operator
Kolokacji: 165
tour operator • cable operator • radio operator • telephone operator • network operator • camera operator • bus operator • ...
operator + rzeczownik
Kolokacji: 13
operator error • operator theory • operator training • operator intervention • operator assistance • ...
operator + czasownik
Kolokacji: 95
operator uses • operator says • operator offers • operator provides • operator makes • ...
czasownik + operator
Kolokacji: 13
allow the operator • use operators • operator is required • sell to operators • operator based • ...
przymiotnik + operator
Kolokacji: 85
mobile operator • private operator • large operator • local operator • amateur radio operator • independent operator • big operator • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(5) independent, main
Kolokacji: 2
(6) human, different
Kolokacji: 2
(9) commercial, best
Kolokacji: 2
1. commercial operator = handlowy operator commercial operator
  • This was a difficult week for Edison, by far the nation's largest commercial operator of public schools.
  • Day visitors come to the island via a number of commercial operators.
  • Hackett remains one of the largest commercial operators, with concerns in several countries.
  • Administrative call signs are used with air traffic control facilities similar to those of commercial operators.
  • Although designed in the 1960s, over 750 are still in service with commercial operators around the world.
  • No duty is laid on the majority of commercial operators to pay any attention to the specifications.
  • Access is via private vessel or by permitted commercial operators.
  • But commercial operators compete for a small pool of advertising revenue.
  • In about 1880, she began work as a commercial operator for Western Union.
  • It also was used by many commercial operators and for some military purposes.
2. best operator = najlepszy operator best operator
(11) licensed, logical, legitimate
Kolokacji: 3
(12) single, sole, only, lone
Kolokacji: 4
(16) European, regional
Kolokacji: 2
(19) shady, American, fly-by-night
Kolokacji: 3
(20) remote, long-distance
Kolokacji: 2
(21) illegal, unlicensed
Kolokacji: 2
przyimek + operator
Kolokacji: 13
by operators • for operators • to operators • of operators • with operators • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.