"commercial operator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): handlowy operator
  1. commercial przymiotnik + operator rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This was a difficult week for Edison, by far the nation's largest commercial operator of public schools.