"operator calls" — Słownik kolokacji angielskich

operator calls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): operator dzwoni
  1. operator rzeczownik + call czasownik
    Luźna kolokacja

    It just went past me like a vampire,' called the wireless operator.

    Podobne kolokacje: