"operator faces" — Słownik kolokacji angielskich

operator faces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twarze operatora
  1. operator rzeczownik + face czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her control desk was swung out so the operator could face forward and see the main screen without turning.

    Podobne kolokacje: