"best operator" — Słownik kolokacji angielskich

best operator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepszy operator
  1. best przymiotnik + operator rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When mall traffic began to decline, he finally allowed his best operators to run more than one store.

    Podobne kolokacje: