"operator keeps" — Słownik kolokacji angielskich

operator keeps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): operator trzyma
  1. operator rzeczownik + keep czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The market's operators keep a 25 percent commission on sales.

    Podobne kolokacje: