"political operator" — Słownik kolokacji angielskich

political operator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczny operator
  1. political przymiotnik + operator rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Some might see him as a real political operator.