"main operator" — Słownik kolokacji angielskich

main operator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny operator
  1. main przymiotnik + operator rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Southern is the main operator of passenger services and stations on the line.

    Podobne kolokacje: