"new operator" — Słownik kolokacji angielskich

new operator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy operator
  1. new przymiotnik + operator rzeczownik
    Silna kolokacja

    As of April 2007, a new operator has not been found.

    Podobne kolokacje: