"human operator" — Słownik kolokacji angielskich

human operator kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzki operator
  1. human przymiotnik + operator rzeczownik
    Silna kolokacja

    All control was transferred from the process computer to the human operators.

    Podobne kolokacje: