"amateur radio operator" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótkofalowiec
  1. amateur przymiotnik + operator rzeczownik
    Silna kolokacja

    The club is composed of amateur radio operators and their families.

    Podobne kolokacje:

podobne do "amateur radio operator" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "amateur radio operator" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik