KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"news" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

news rzeczownik

rzeczownik + news
Kolokacji: 154
BBC News • ABC News • Fox News • CBS News • NBC News • evening news • television news • Newport News • TV news • Detroit News • ...
news + rzeczownik
Kolokacji: 232
news conference • news media • news report • news organization • news story • news agency • news release • news coverage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
(7) release, outlet, leak
Kolokacji: 3
2. News Guide = Wiadomości Przewodnik News Guide
3. news presenter = prezenter wiadomości, prowadzący wiadomości news presenter
4. news correspondent = korespondent wiadomości news correspondent
  • I will always wonder at the naivete of the news correspondents who are able to see it that way.
  • She was, after all, a friend of the family and, almost as important, a news correspondent.
  • She later became a general news correspondent working on television as well as radio.
  • To be fair, the 24-hour news correspondents are doing pretty well.
  • The room was jammed with news correspondents, waiting their turn to transmit reports of the disaster.
  • "You almost convinced me too, Doctor, and I was an international news correspondent."
  • This office, in which he acted as a news correspondent, was a blind.
  • Here are observations from several news correspondents sent to Beijing by the various networks.
  • Suddenly the battalion of news correspondents came alive as someone shouted, "Here he comes!"
  • The force was accompanied by approximately a dozen civilian news correspondents.
5. news commentator = wiadomości komentator news commentator
6. news broadcaster = prezenter wiadomości news broadcaster
7. news writer = dziennikarz news writer
8. News Leader = Wiadomości Przywódca News Leader
9. news announcer = wiadomości spiker news announcer
10. news gatherer = wiadomości zbieracz news gatherer
11. news assistant = wiadomości asystent news assistant
12. news employee = wiadomości pracownik news employee
(11) bulletin, flash, dispatch
Kolokacji: 3
(14) Desk, stand, rack
Kolokacji: 3
(15) briefing, brief
Kolokacji: 2
(16) item, segment, piece, Island
Kolokacji: 4
(21) event, affair
Kolokacji: 2
(22) station, archive, Forum
Kolokacji: 3
(24) Gingrich
Kolokacji: 1
(26) update
Kolokacji: 2
(27) team, hound
Kolokacji: 2
(28) staff, wire, tip
Kolokacji: 3
(30) footage, camera
Kolokacji: 2
(33) reader, Talk
Kolokacji: 2
(34) clip, clipping
Kolokacji: 2
(35) poll, Poll
Kolokacji: 2
(36) day, Hour, Sunday, Week
Kolokacji: 4
(37) ticker, Tribune, Watch
Kolokacji: 3
(38) feed, junkie, consumer
Kolokacji: 3
(39) helicopter, chopper
Kolokacji: 2
(40) Journal, blog, journalist
Kolokacji: 3
(41) van, truck
Kolokacji: 2
(42) Glee, viewer
Kolokacji: 2
(43) kiosk, module, box
Kolokacji: 3
news + czasownik
Kolokacji: 86
news breaks • news spreads • news comes • news arrives • news reaches • Discover news bases • BBC News reports • ...
czasownik + news
Kolokacji: 87
break news • broadcast news • receive news • make news • cover news • feature news • bring news • provide news • carry news • ...
przymiotnik + news
Kolokacji: 150
good news • bad news • local news • welcome news • front-page news • nightly news • sad news • late news • big news • ...
przyimek + news
Kolokacji: 22
including news • for news • of news • from news • to news • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.