"global news" — Słownik kolokacji angielskich

global news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): globalne wiadomości
  1. global przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the international news media: with Understanding global news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo